Wiśniewski Paweł, Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego zwrot wniosku wysłuchanie powoda rozpoznanie wniosku możliwy sposób rozstrzygnięcia odrzucenie wniosku uchylenie europejskiego nakazu zapłaty pozwany pozwany złożenie wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: złożenie wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty wnosi się na piśmie, przy czym w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. nie przewidziano żadnego formularza do złożenia wniosku.

Krok: badanie formalne wniosku

Poza spełnieniem ogólnych wymagań pisma procesowego wniosek powinien wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie europejskiego nakazu zapłaty, a więc wymienione w art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Niewskazanie żadnej z okoliczności wymienionych w rozporządzeniu, a powołanie się przez pozwanego na inne okoliczności, które jego zdaniem uzasadniają uchylenie nakazu zapłaty, stanowi brak formalny.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 u.k.s.c., od wniosku pobiera się połowę opłaty sądowej określonej według art. 13 i art. 18 ust. 1 u.k.s.c.