Kamiński Ireneusz Cezary, Wniosek o nieujawnianie tożsamości skarżącego (wniosek o zarządzenie anonimowości)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Wniosek o nieujawnianie tożsamości skarżącego (wniosek o zarządzenie anonimowości)

Wniosek o nieujawnianie tożsamości skarżącego (wniosek o zarządzenie anonimowości)

Wniosek o nieujawnianie tożsamości skarżącego (wniosek o zarządzenie anonimowości)

Zasadą postępowania przed ETPC jest jego publiczność (publikowanie orzeczeń wydanych w toku postępowania oraz dostęp do pism złożonych przez strony) oraz ujawnianie tożsamości skarżącego. Skarżący może jednak wystąpić z wnioskiem o nieujawnianie jego tożsamości.

Wniosek o nieujawnianie tożsamości skarżącego (wniosek o zarządzenie anonimowości) skarżący skarżący skarżący (jego pełnomocnik prawny) zwraca się o nieujawnianie jego tożsamości potrzeba zarządzenia anonimowości skarżącego prezes izby prezes izby otrzymanie wniosku o zarządzenie anonimowości skarżącego dostrzeżenie, że ujawnienie tożsamości skarżącego może mieć dla niego poważne skutki – zarządzenie anonimowości z urzędu możliwe decyzje w sprawie wniosku odmowa zarządzenia anonimowości skarżącego i zawiadomienie go o tym zarządzenie anonimowości skarżącego i zawiadomienie go o tym

Krok: dostrzeżenie, że ujawnienie tożsamości skarżącego może mieć dla niego poważne skutki – zarządzenie anonimowości z urzędu

Prezes izby może dostrzec, że ujawnienie tożsamości skarżącego może mieć poważne skutki.

Krok: potrzeba zarządzenia anonimowości skarżącego

Skarżący uważa, że ujawnienie jego tożsamości może mieć poważne skutki.