Umorzenie dobrowolne akcji prostej spółki akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Umorzenie dobrowolne akcji prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Umorzenie dobrowolne akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie dobrowolne akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie dobrowolne akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie dobrowolne akcji prostej spółki akcyjnej podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wpis do rejestru akcjonariuszy sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpis zmiany do rejestru PSA akcjonariusz walne zgromadzenie zarząd albo rada dyrektorów PSA akcjonariusz walne zgromadzenie zarząd albo rada dyrektorów czy zawarto umowę nabycia akcji? umowa zbycia akcji nie została zawarta powzięcie decyzji o dobrowolnym umorzeniu akcji czy akcjonariusz wyraził zgodę na umorzenie dobrowolne? brak zgody akcjonariusza na umorzenie dobrowolne czy powzięto uchwałę o zmianie umowy spółki? uchwała o zmianie umowy spółki nie została powzięta czy powzięto uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez spółkę? brak zgody na nabycie akcji własnych czy powzięto uchwałę o umorzeniu akcji? złożenie wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy złożenie wniosku o wpis zmiany do rejestru KRS uchwała o umorzeniu dobrowolnym nie została powzięta nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak

Krok: powzięcie decyzji o dobrowolnym umorzeniu akcji

Zainicjowanie procedury umorzenia dobrowolnego wymaga woli jej przeprowadzania zarówno po stronie akcjonariusza, jak i spółki.

Krok: czy akcjonariusz wyraził zgodę na umorzenie dobrowolne?

Zgoda akcjonariusza na umorzenie dobrowolne jest obligatoryjnym elementem tej procedury.