Skibińska Małgorzata, Uchylenie się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 23 lipca 2014 r.
Autorzy:

Uchylenie się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży

Uchylenie się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży

Uchylenie się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży

W czasie trwania umowy o pracę niejednokrotnie występują takie sytuacje, które powodują, iż pracownik może powoływać się na wady złożonego przez siebie oświadczenia woli. Wady oświadczenia woli mogą w konsekwencji powodować nieważność oświadczenia pracownika (np. wypowiedzenia umowy o pracę lub porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę). Wśród wad oświadczeń woli należy wskazać:

– brak możliwości świadomego i swobodnego podjęcia decyzji,

– błąd,

– podstęp lub groźbę bezprawną.

Powołane wyżej wady umożliwiają pracownikowi w określonych warunkach i przy spełnieniu określonych przesłanek uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli. Ta sytuacja występuje np. w przypadku kobiety, która ma możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży, w sytuacji gdy nie była świadoma stanu ciąży w momencie składania oświadczenia.

Uchylenie się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży pracodawca pracodawca poinformowanie pracownika o uznaniu oświadczenia pracodawca uznaje oświadczenie pracownika (!) pracownica  złożyła oświadczenie  w wymaganym terminie pracownica była w ciąży w momencie podpisywania porozumienia o rozwiązaniu umowy lub składania wypowiedzenia czy pracownica złożyła oświadczenie w terminie? pracownica nie była w ciąży pracodawca uznaje oświadczenie pracodawca odmawia uznania oświadczenia poinformowanie pracownika o odmowie czy pracownica była w ciąży w momencie podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy lub składania wypowiedzenia czy pracodawca anuluje porozumienie o rozwiązaniu umowy lub wypowiedzenie pracownica nie złożyła oświadczenia w wymaganym terminie otrzymanie oświadczenia od pracownika badanie czy pracownica dochowała warunków formalnych? pracownik pracownik odwołanie do sądu pracy powrót do pracy potwierdzenie okresu trwania ciąży czy pracodawca uznał oświadczenie? otrzymanie informacji od pracodawcy zawarcie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy lub złożenie wypowiedzenia przez pracownicę dowiedzenie się o ciąży wysłanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków porozumienia stron o rozwiązaniu umowy lub wypowiedzenia tak nie tak nie nie tak tak nie 7 dni

Krok: zawarcie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy lub złożenie wypowiedzenia przez pracownicę

Z inicjatywy pracownicy lub pracodawcy może zostać podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Przyczyny, a właściwie podłoże rozwiązania umowy o pracę nie ma w tej sytuacji żadnego znaczenia. Istotne jest, iż zgodna wola pracodawcy i pracownika prowadzi do podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, na mocy którego z upływem określonego okresu wypowiedzenia ustanie stosunek pracy.

Pracownica z własnej inicjatywy może również złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Krok: dowiedzenie się o ciąży

Po pewnym czasie od wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron lub złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, pracownica dowiaduje się, iż jest w ciąży. Jakie skutki wywołuje ta informacja? Pracownica może uchylić się od skutków oświadczenia o wypowiedzeniu lub porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z powołaniem się na błąd co do stanu ciąży. Jednak musi to zrobić z zachowaniem niżej wymienionych warunków.