Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z ruchomości, wierzytelności lub innych praw majątkowych

Sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z ruchomości, wierzytelności lub innych praw majątkowych

Sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z ruchomości, wierzytelności lub innych praw majątkowych

Krok: czy uzyskana suma wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli?

Krok: przekazanie wyegzekwowanej sumy wierzycielom

Jeżeli suma uzyskana z egzekucji wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, komornik ma obowiązek przekazać ją wierzycielom w terminie 14 dni. W wypadku opóźnienia jest zobowiązany zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 31 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2018 r., poz. 771)), a więc odsetki, o których mowa w art. 481 § 2 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację