Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu uproszczonym - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu uproszczonym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu uproszczonym

Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu uproszczonym

Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu uproszczonym

Sporządzanie uzasadnienia wyroku w postępowaniu uproszczonym sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych wniosku przyjęcie wniosku sprawdzenie formalne i fiskalne wniosku odrzucenie wniosku wysłanie odpisu wyroku z transkrypcją uzasadnienia sporządzenie transkrypcji uzasadnienia wysłanie odpisu wyroku z pisemnym uzasadnieniem sporządzenie uzasadnienia na piśmie czy wygłoszono uzasadnienie? badanie dopuszczalności wniosku odrzucenie wniosku badanie zachowania terminu odrzucenie wniosku strona strona doręczenie złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem doręczenie nie tak nie jest dopuszczalny jest dopuszczalny niezachowany zachowany nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

W aktualnym stanie prawnym strona nie może się już zrzec doręczenia uzasadnienia wyroku. Możliwe jest jedynie zrzeczenie się przez stronę prawa do wniesienia apelacji (art. 5058 § 3 k.p.c.).

Krok: sprawdzenie formalne i fiskalne wniosku