Skierowanie sprawy na rozprawę główną - OpenLEX

Hudzik Michał, Skierowanie sprawy na rozprawę główną

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r. do: 11 sierpnia 2017 r.
Autorzy:

Skierowanie sprawy na rozprawę główną

Skierowanie sprawy na rozprawę główną

Skierowanie sprawy na rozprawę główną

Krok: nadanie aktowi oskarżenia dalszego biegu

Skierowanie sprawy na rozprawę główną inny uczestnik inny uczestnik odebranie wezwania / zawiadomienia strona strona odebranie wezwania / zawiadomienia sąd prezes sądu skład orzekający sąd prezes sądu skład orzekający nadanie aktowi oskarżenia dalszego biegu czy zachodzi potrzeba odbycia posiedzenia wstępnego? zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej wysłanie wezwań i zawiadomień posiedzenie wstępne tak nie

Krok: czy zachodzi potrzeba odbycia posiedzenia wstępnego?

Prezes sądu (przewodniczący wydziału, upoważniony sędzia - art. 93 § 2 k.p.k.), jeżeli zachodzi taka potrzeba, kieruje sprawę, jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy, na posiedzenie wstępne, które ma co do zasady przyspieszyć i usprawnić rozprawę główną (art. 349 k.p.k.).

Jeżeli nie ma takiej potrzeby, sprawa kierowana jest na rozprawę główną.