Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Rozstrzygnięcie o nieważności polecenia starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Rozstrzygnięcie o nieważności polecenia starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Rozstrzygnięcie o nieważności polecenia starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Polecenie starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podjęcia przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego działań zmierzających do usunięcia stanu zagrożenia życia i zdrowia ludzi, może podlegać weryfikacji przez wojewodę. Weryfikacja ta dokonywana jest według kryterium zgodności z prawem. Uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem do wojewody jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, po tym, jak wskutek uchylenia się od wykonania polecenia przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, przedstawiana jest mu sprawa przez organ powiatowego nadzoru budowlanego.

Rozstrzygnięcie wojewody przybiera zwykłą postać pisemną. Wynika to z faktu, że polecenie ma charakter wewnętrzny i nie jest decyzją administracyjną, ani postanowieniem, które mogłoby być usunięte z obrotu prawnego w ramach postępowania o stwierdzenie nieważności w trybie art. 156 k.p.a.

Rozstrzygnięcie wojewody nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Krok: otrzymanie wystąpienia sygnalizującego nieważność polecenia

Analiza treści art. 89c p.b. wskazuje, że do wystąpienia do wojewody z sygnalizacją nieważności polecenia starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uprawniony jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Krok: czy polecenie narusza prawo?

Nieważność polecenia starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może zostać stwierdzona w razie, gdy to polecenie narusza prawo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację