Rozliczenie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy w prostej spółce akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Rozliczenie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy w prostej spółce akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Rozliczenie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy w prostej spółce akcyjnej

Rozliczenie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy w prostej spółce akcyjnej

Rozliczenie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy w prostej spółce akcyjnej

Rozliczenie wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy w prostej spółce akcyjnej PSA zarząd, akcjonariusze akcjonariusze PSA zarząd, akcjonariusze akcjonariusze wypłata dywidendy akcjonariuszom wypłata zaliczek akcjonariuszom czy powzięto uchwałę o wypłacie dywidendy? brak możliwości wypłaty dywidendy akcjonariuszom czy spółka osiągnęła stratę za ostatni rok obrotowy? czy spółka osiągnęła zysk mniejszy od sumy wypłaconych zaliczek? czy spółka osiągnęła zysk odpowiadający sumie wypłaconych zaliczek? brak wypłaty dywidendy akcjonariuszom obowiązek zwrotu całej wypłaconej zaliczki obowiązek zwrotu części wypłaconej zaliczki nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: wypłata zaliczek akcjonariuszom

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, wypłacone w ciągu roku zaliczki należy rozliczyć po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki.

Krok: czy spółka osiągnęła stratę za ostatni rok obrotowy?

Sposób rozliczenia wypłaconych akcjonariuszom zaliczek jest zależny od wyniku finansowego spółki. Konieczność rozliczenia zaliczek powstaje, gdy spółka nie osiągnie zysku albo osiągnięty zysk jest mniejszy niż suma wypłaconych zaliczek.