Godlewska Katarzyna, Raportowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 11 grudnia 2015 r.
Autor:

Raportowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego

Raportowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego

Raportowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego

Procedura opisuje realizację obowiązku raportowania o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego, a także raportowania okresowego. Obowiązek raportowania jest jednym z elementów funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, który powinien być wdrożony w każdym szpitalu. Pozostałych elementów tego systemu dotyczą procedury: System zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz Powołanie zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych.

Raportowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego inspektor sanitarny inspektor sanitarny odebranie raportu dochodzenie epidemiologiczne odebranie raportu odebranie raportu szpital personel medyczny kierownik szpital personel medyczny kierownik wystąpienie/ podejrzenie wystąpienia ogniska epidemicznego w szpitalu powiadomienie o wystąpieniu podejrzenia lub wystąpienia ogniska epidemicznego przyjęcie powiadomienia przekazanie raportu końcowego sporządzenie raportu okresowego przekazanie raportu sporządzenie „Wstępnego raportu” przekazanie raportu sporządzenie „Raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego”

Krok: wystąpienie/ podejrzenie wystąpienia ogniska epidemicznego w szpitalu

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947) - dalej u.z.z.z. - jednym z elementów systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych jest obowiązek raportowania o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (art. 14 ust. 1 pkt 5 u.z.z.z.).

Obowiązek ten powstaje w przypadku, gdy w szpitalu wystąpi ognisko epidemiczne lub zaistnieje podejrzenie jego wystąpienia.

Niestety przepisy nie zawierają definicji pojęcia „ognisko epidemiczne”. W literaturze fachowej można znaleźć m.in. następujące definicje:

– „Ognisko epidemiczne” - chory człowiek wraz z jego otoczeniem, w którym istnieją warunki do przenoszenia czynnika chorobotwórczego na osoby wrażliwe,

– „Ognisko epidemiczne szpitalne” - wystąpienie w szpitalu co najmniej dwóch wyraźnie powiązanych ze sobą przypadków zakażeń” (źródło: „Materiały Szkoleniowe dla Pielęgniarek Epidemiologicznych”, Wydawca Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Zeszyt V, Wrocław 2006; http://pspe.pl/files/pliki_old/zaszyt-V.pdf).

Informacja o ognisku epidemicznym lub jego podejrzeniu najczęściej pochodzi od kierownika pracowni mikrobiologicznej lub od personelu medycznego, który zaobserwował u pacjenta lub pacjentów określone objawy kliniczne.

Krok: powiadomienie o wystąpieniu podejrzenia lub wystąpienia ogniska epidemicznego

Informacja dotycząca wystąpienia ogniska epidemicznego lub jego podejrzenia powinna być w każdym przypadku przekazana kierownikowi szpitala, jest on bowiem odpowiedzialny na podstawie art. 14 u.z.z.z. za wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania sytemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, a co za tym idzie za realizację obowiązku raportowania.

Na podstawie art. 50 pkt 3 u.z.z.z. zaniechanie realizacji tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną. Zgodnie bowiem z tym przepisem, kto wbrew obowiązkowi przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń szpitalnych, nie podejmuje działań określonych w art. 14 ust. 1 i 2 u.z.z.z. podlega karze grzywny.