Piaskowska Olga Maria, Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego

Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego

Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego

uprawniony osoba lub przedstawiciel instytucji przez niego upoważnionej uprawniony osoba lub przedstawiciel instytucji przez niego upoważnionej stawiennictwo w wyznaczonym terminie otrzymanie informacji możliwy przebieg postępowania niestawiennictwo w wyznaczonym terminie kurator kurator niepodjęcie czynności przystąpienie do dokonania czynności odebrania odebranie osoby upływ wyznaczonego terminu podjęcie czynności mających na celu wykonanie orzeczenia możliwy przebieg postępowania wyznaczenie terminu i miejsca przekazania dziecka poinformowanie uprawnionego / osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej sąd opiekuńczy sąd opiekuńczy zlecenie kuratorowi sądowemu odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Krok: zlecenie kuratorowi sądowemu odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Na ten temat patrz:

Zlecenie kuratorowi sądowemu odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

Krok:

Kurator sądowy jest uprawniony do odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką od każdej osoby, u której ona się znajduje.