Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Przeprowadzenie rozprawy w sprawie wyjawienia przedmiotów spadkowych

Przeprowadzenie rozprawy w sprawie wyjawienia przedmiotów spadkowych

Przeprowadzenie rozprawy w sprawie wyjawienia przedmiotów spadkowych

Krok: wszczęcie postępowania z uwagi na wątpliwości co do sporządzonego spisu inwentarza

Na ten temat patrz:

Postępowanie o nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych.

Krok: wyznaczenie terminu rozprawy

W myśl art. 656 k.p.c. sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych sąd rozpoznaje na rozprawie, wzywając oprócz wnioskodawcy tych, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie przedmiotów spadkowych, jeżeli są mu znani.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację