Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Autorzy:

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający cz. 1C faza menedżerska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający cz. 1C faza menedżerska

Przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną – organ zarządzający – cz. 1C faza menedżerska

Celem opracowanej procedury jest omówienie kolejnej czynności w procesie przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną, którą jest zawiadomienie partnerów o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Także omówiono przysługujące partnerom w takiej sytuacji prawo do informacji.

Krok: przekształcenie spółki partnerskiej w spółkę jawną

W ramach fazy menedżerskiej procesu przekształcenia spółki partnerskiej w spółkę jawną kolejną czynnością jest zawiadomienie partnerów o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Łączy się to z ich prawem do informacji. Czynności te zamykają pierwszą część złożonego procesu przekształcenia, tzw. czynności przygotowawczych.

Krok: spółka nie zawiadomiła partnerów

W przypadku gdy spółka partnerska nie dokonała zawiadomienia partnerów o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu, to w takiej sytuacji nie mogą być podejmowane kolejne czynności w procesie przekształcenia.