Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Ponoszenie wydatków tymczasowych i kosztów trwałych przez Skarb Państwa w toku postępowania przygotowawczego

Ponoszenie wydatków tymczasowych i kosztów trwałych przez Skarb Państwa w toku postępowania przygotowawczego

Ponoszenie wydatków tymczasowych i kosztów trwałych przez Skarb Państwa w toku postępowania przygotowawczego

Omawiany przepis odnosi się do sytuacji, gdy w toku postępowania karnego zachodzi konieczność wykonania czynności wymagających zapłaty po ich zrealizowaniu, ale jeszcze przed końcowym orzeczeniem o kosztach. Przeprowadzenie tych czynności może okazać się niezbędne zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i jurysdykcyjnym. Artykuł 619 k.p.k. reguluje również kwestię kosztów postępowania mediacyjnego oraz kosztów tłumacza w zakresie zapewnienia oskarżonemu prawa do obrony.

Krok: rozpoczęcie postępowania przygotowawczego

W oparciu o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub ustalenia własne organ ścigania wszczyna postępowanie przygotowawcze, wydając postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.

Krok: czynności postępowania przygotowawczego

Za wszczęcie i prowadzenie postępowania przygotowawczego nie pobiera się od stron żadnych wpisów, opłat ani innego rodzaju należności. Wszelkie czynności związane z tym postępowaniem są opłacane przez Skarb Państwa (organ ścigania), który tymczasowo, aż do zakończenia procesu, pokrywa wydatki z nim związane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację