Krywan Tomasz, Polski Ład – Wartość początkowa odpłatnie nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Polski Ład – Wartość początkowa odpłatnie nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Polski Ład – Wartość początkowa odpłatnie nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Polski Ład – Wartość początkowa odpłatnie nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Procedura pozwala ustalić sposób ustalenia wartości początkowej odpłatnie nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Polski Ład – Wartość początkowa odpłatnie nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnik podatnik wartością początkową jest cena nabycia ŚT lub WNiP wartością początkową jest cena nabycia ŚT lub WNiP, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej podatnik ustala wartość początkową wprowadzanego do ewidencji ŚT lub WNiP czy ŚT lub WNiP były używane przez podatnika przed wprowadzeniem do ewidencji i nie były wcześniej amortyzowane? tak nie

Krok: podatnik ustala wartość początkową wprowadzanego do ewidencji ŚT lub WNiP

Wprowadzając środek trwały lub wartość niematerialną lub prawną do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnicy muszą ustalać ich wartość początkową. Sposób ustalania wartości początkowej odpłatnie nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określają przepisy art. 22g ust. 1 pkt 1 oraz art. 22g ust. 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Krok: czy ŚT lub WNiP były używane przez podatnika przed wprowadzeniem do ewidencji i nie były wcześniej amortyzowane?

Co do zasady wartością początkową odpłatnie nabywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest cena ich nabycia. Niekiedy jednak wartość początkowa odpłatnie nabywanych środków trwałych nie może być wyższa od ich wartości rynkowej. Jest tak (od 1.01.2022 r.) w przypadku niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane.