Gruszecki Krzysztof, Podjęcie uchwały określającej stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 3 lutego 2017 r. do: 16 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Podjęcie uchwały określającej stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Podjęcie uchwały określającej stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Podjęcie uchwały określającej stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Krok: powstanie możliwości podjęcia uchwały

Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawodawca upoważnił radę gminy do podjęcia uchwały określającej wysokość stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów. W dotychczasowym systemie prawnym nie było takiej możliwości.

Krok: rozważanie podjęcia uchwały

Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie, czy rada gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały określającej wysokość stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów, czy też nie ma takiego obowiązku. W art. 85 ust. 4a u.o.p. został przewidziany obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały określającej stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Z kolei w art. 85 ust. 7 u.o.p. wprowadzono rozwiązanie systemowe, zgodnie z którym gdy rada gminy nie podejmie przedmiotowej uchwały, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu zastosowanie znajdą stawki maksymalne (wskazane w art. 85 ust. 5 i 6 u.o.p.), bez wskazania, czy jest to rozwiązanie tymczasowe (do czasu podjęcia przez radę gminy uchwały), czy też nie. Istnieje zatem ryzyko, że rada gminy nie podejmie w ogóle komentowanej uchwały.

Podjęcie uchwały określającej stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów wojewoda wojewoda wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego odebranie uchwały skarżący skarżący zaskarżenie uchwały powzięcie informacji o podjęciu uchwały rada gminy rada gminy (!) sporządzenie  projektu uchwały publikacja w dzienniku urzędowym powstanie możliwości podjęcia uchwały rozważanie podjęcia uchwały (!) stosowanie  stawek wskazanych  w ustawie (!) podjęcie  uchwały niepodjęcie uchwały podjęcie uchwały 7 dni 30 dni