Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu (art. 107c § 1 u.p.e.a.).

Komisja powołana przez organ egzekucyjny otwiera oferty i ogłasza wynik przetargu. Otwiera się wyłącznie oferty złożone przez oferentów obecnych przy otwieraniu ofert. Wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną. Wynik przetargu zostaje niezwłocznie ogłoszony.

Krok: rozpoczęcie czynności otwarcia ofert

Komisja powołana przez organ egzekucyjny przeprowadza postępowanie przetargowe, w toku którego następuje otwarcie ofert. Czynność ta odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu (art. 107c § 1 u.p.e.a.).

Krok: czy jest obowiązek złożenia wadium?

Osoby przystępujące do przetargu ofert są zobowiązane do złożenia wadium, jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości przekracza kwotę 4.500 zł. Wadium jest wnoszone w wysokości 1/10 kwoty oszacowania (art. 105b § 1 u.p.e.a.). Wadium jest zaliczane na poczet ceny sprzedaży lub zwracane, chyba że co innego wynika z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 105b § 2 u.p.e.a.). Wadium nie jest zwracane w przypadku utraty prawa wynikłego z przybicia (art. 105d § 1 u.p.e.a.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?