Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autorzy:

Obserwacja psychiatryczna podejrzanego w zakładzie leczniczym na etapie postępowania przygotowawczego

Obserwacja psychiatryczna podejrzanego w zakładzie leczniczym na etapie postępowania przygotowawczego

Obserwacja psychiatryczna podejrzanego w zakładzie leczniczym na etapie postępowania przygotowawczego

Badanie psychiatryczne podejrzanego połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym (psychiatrycznym bądź leczenia odwykowego) stanowi konsekwencję badania psychiatrycznego prowadzonego przez biegłych psychiatrów w trybie art. 202 k.p.k. (zob. Powołanie biegłych do wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym).

Krok: stwierdzenie konieczności obserwacji podejrzanego w zakładzie leczniczym

Konieczność przeprowadzenia obserwacji podejrzanego w zakładzie leczniczym w związku z prowadzonym badaniem jego stanu zdrowia psychicznego, może zostać zgłoszona wyłącznie przez dwóch biegłych psychiatrów powołanych do przeprowadzenia badania podejrzanego na podstawie art. 202 §1 k.p.k. Co więcej, mimo że decyzja ostateczna o skierowaniu na badania będzie należała do sądu, decyzji takiej nie może wydać z urzędu. Wniosek biegłych jest więc warunkiem koniecznym orzeczenia o badaniu podejrzanego w zakładzie leczniczym. Wynika to z założenia, że badanie w zakładzie leczniczym jest jedynie metodą badania, a dla oceny, czy jest ona niezbędna, konieczne są wiadomości specjalne (zob. wyrok SN z dnia 25 lipca 1996 r., V KKN 47/96, Prok. i Pr. 1997, nr 3, poz. 11).

Krok: otrzymanie zgłoszenia konieczności obserwacji podejrzanego w zakładzie leczniczym

W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora. Oznacza to, że biegli psychiatrzy powołani w postępowaniu przygotowawczym do wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego będą swój wniosek, o przeprowadzeniu obserwacji podejrzanego w zakładzie leczniczym, kierować do prokuratora, który dokonując oceny merytorycznej wniosku będzie, uznając, że takie badanie jest niezbędne, kierował wniosek do sądu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację