Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze - OpenLEX

Krywan Tomasz, Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze

Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze

Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze

Procedura pozwala ustalić, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze.

Obowiązek podatkowy w VAT - świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze podatnik podatnik obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury obowiązek podatkowy powstaje w dniu upływu terminu płatności usługa najmu, dzierżawy, leasingu lub usługa o podobnym charakterze czy przed upływem terminu płatności zostaje wystawiona faktura? tak nie

Krok: usługa najmu, dzierżawy, leasingu lub usługa o podobnym charakterze

Niniejsza procedura dotyczy świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze. Procedura ta ma zastosowanie również w przypadku odsprzedaży tzw. mediów najemcom i dzierżawcom. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy koszty mediów stanowią element podstawy opodatkowania usług najmu czy dzierżawy (jak miała się rzecz do końca 2013 r.), ale również sytuacji, gdy koszty mediów są odrębnie rozliczane. Spowodowane jest to tym, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu dostarczania tzw. mediów powstaje na takich samych zasadach jak obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze - zob. procedura Obowiązek podatkowy z tytułu dostarczania tzw. mediów.

Niniejsza procedura ma zastosowanie, m.in., do usług o podobnym charakterze do usług najmu, dzierżawy oraz leasingu. Do usług takich należy, m.in., usługa ustanowienia służebności przesyłu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 marca 2015 r., ILPP2/443-1279/14-2/EN).

Procedura ta nie ma natomiast zastosowania do tzw. usług hostingowych (jako usług o podobnym charakterze do usług najmu). Usługi hostingowe obejmują nie tylko udostępnienie (wynajęcie) określonej powierzchni serwerów, ale również szereg równie ważnych czynności dodatkowych (w szczególności dbanie o stałe, poprawne działanie serwera oraz o połączenie serwera z Internetem). W konsekwencji uważam, że obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług hostingowych (usług wynajmu powierzchni serwera) powstaje na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 19a ust. 1-3 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Krok: czy przed upływem terminu płatności zostaje wystawiona faktura?

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze powstaje, co do zasady, z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia tych usług. Jeżeli jednak podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją po upływie terminu płatności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności.

Oznacza to, że wystawienie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko do chwili upływu terminu płatności. Jeżeli faktura nie zostanie wystawiona przed dniem upływu terminu płatności, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usługa o podobnym charakterze powstaje w tym właśnie dniu upływu terminu płatności.