Krywan Tomasz, Obowiązek podatkowy w PCC - powstanie na skutek powołania się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Obowiązek podatkowy w PCC - powstanie na skutek powołania się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej

Obowiązek podatkowy w PCC - powstanie na skutek powołania się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej

Obowiązek podatkowy w PCC - powstanie na skutek powołania się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej

Procedura pozwala ustalić, czy na skutek powołania się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek podatkowy w PCC - powstanie na skutek powołania się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej podatnik podatnik powołanie się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej spowodowało ponowne powstanie obowiązku podatkowego powołanie się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej nie spowodowało ponownego powstania obowiązku podatkowego podatnik powołuje się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej czy upłynęło 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku? czy przed upływem 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, podatnik złożył deklarację w sprawie PCC? tak nie nie tak

Krok: podatnik powołuje się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje niekiedy 2-krotnie:

– po raz pierwszy w chwili wynikającej z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c. (więcej na ten temat - zob. procedura Obowiązek podatkowy w PCC), a po raz drugi na skutek powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej. Jest tak, jeżeli są spełnione warunki wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.

Krok: czy upłynęło 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku?

Ponowne powstanie obowiązku podatkowego może mieć miejsce, jeżeli łącznie spełnione są 2 warunki. Pierwszym z nich jest, aby upłynęło 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Przed upływem tego terminu obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ponownie nie powstaje.