Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań

Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań

Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań

Procedura pozwala ustalić, czy dłużnik ma obowiązek dokonywania zwiększeń w związku z nieregulowaniem zobowiązań.

Krok: podatnik posiada nieuregulowane zobowiązanie do zapłaty świadczenia pieniężnego

Z dniem 1.01.2020 r. do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zostały dodane przepisy zobowiązujące dłużników do dokonywania zwiększeń w związku z nieuregulowaniem zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.).

Są to przepisy art. 26i ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), art. 18f ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) oraz art. 11 ust. 4–19 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.).

Obowiązek ten może ciążyć na dłużnikach dwukrotnie – najpierw na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu płaconego miesięcznie lub kwartalnie, a później w ramach zeznania podatkowego.

Krok: czy wierzytelność została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (warunek nie dotyczy dłużników korzystających z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu)?

Omawiany obowiązek, co do zasady, dotyczy wartości zobowiązań, które zostały zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. W przypadku zobowiązań, które nie zostały zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, obowiązek ten najczęściej nie istnieje.

Wyjątek dotyczy dłużników korzystających z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu. Ponieważ nie rozpoznają oni podatkowych kosztów uzyskania przychodów, w ich przypadku omawiany warunek nie obowiązuje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?