Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Nakazanie złożenia oświadczenia w przedmiocie istnienia testamentu

Nakazanie złożenia oświadczenia w przedmiocie istnienia testamentu

Nakazanie złożenia oświadczenia w przedmiocie istnienia testamentu

Krok: podjęcie czynności mających na celu ustalenie ostatniej woli spadkodawcy

Nakazanie określonej osobie złożenia oświadczenia w przedmiocie istnienia testamentu ma na celu ustalenie, czy istnieje testament i ewentualnie - w czyjej dyspozycji pozostaje.

Krok: nakazanie złożenia oświadczenia w przedmiocie istnienia testamentu

W myśl art. 647 k.p.c. w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadkowych.

Postanowienie nakazujące złożenie oświadczenia w przedmiocie określonym przez omawiany art. 647 k.p.c. nie jest orzeczeniem co do istoty sprawy ani też nie kończy postępowania w przedmiocie ogłoszenia testamentu. Nie podlega zaskarżeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację