Majer Roman, Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników

Procedury
Status:  Aktualna
Autor:

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników

Pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn, jeżeli maszyny nie mogą być użytkowane bez ryzyka dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników.

Krok: nabycie maszyny

Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3 r.m.w.m.

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników pracodawca pracodawca wyposażenie maszyn nie wystawienie zaświadczenia wystawienie zaświadczenia czy spełnia minimalne wymagania dla maszyn? zabezpieczenie maszyn ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (stateczność) ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (zagrożenie wystąpieniem uszkodzenia podczas pracy) ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (zapobieganie zagrożeniom związanym z elementami ruchomymi) konserwacja nabycie maszyny dostosowanie maszyny do minimalnych wymaganiach ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (zagrożenia powodowane przez przedmioty spadające lub wyrzucane) elementy sterownicze umiejscowienie pulpitu głównego uruchamianie maszyny zatrzymanie normalne urządzenie do awaryjnego wyłączania tzw. wyłącznik STOP tak nie

Krok: elementy sterownicze

Elementy sterownicze, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinny być widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane. Należy je usytuować poza strefami zagrożenia w taki sposób, aby ich obsługa nie powodowała dodatkowych zagrożeń; nie mogą one stwarzać także jakichkolwiek zagrożeń w związku z przypadkowym ich zadziałaniem. Elementy sterownicze do zatrzymywania są tylko w barwy czerwonej lub czarnej. Elementy sterownicze, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników nie mogą stwarzać zagrożeń w związku z przypadkowym ich zadziałaniem

Przyciski sterownicze do uruchamiania nie mogą wystawać ponad obudowę lub są osłonięte (uniemożliwiono niezamierzone uruchomienie maszyny).

Inne elementy sterownicze do uruchamiania (dźwignie, koła sterownicze, pedały) mające opory niepozwalające na ich samoczynne włączenie (>5N) np. pod wpływem drgań, lub przypadkowego dotknięcia, bądź są zabezpieczone przed przypadkowym zadziałaniem (np. osłona pedału prasy).