Balicka Patrycja, Faktury uproszczone - zasady wystawiania

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 31 grudnia 2013 r.
Autorzy:

Faktury uproszczone - zasady wystawiania

Faktury uproszczone - zasady wystawiania

Faktury uproszczone - zasady wystawiania

Procedura przedstawia warunki uprawniające podatnika do wystawienia faktury uproszczonej.

Faktury uproszczone - zasady wystawiania podatnik podatnik warunki faktur uproszczonych warunki wyłączające brak możliwości wystawienia faktury uproszczonej faktura uproszczona spełnione niespełnione

Krok: warunki faktur uproszczonych

W sytuacji, kiedy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, uwzględniając przewidziane wykluczenia podatnik może mieć prawo do wystawienia faktury uproszczonej.

Krok: warunki wyłączające

Podatnik nie może wystawić faktury uproszczonej w następujących przypadkach:

1) gdy sprzedaż jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej;

2) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju;

3) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

4) dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.