Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Dopuszczenie dowodu z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej

Dopuszczenie dowodu z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej

Dopuszczenie dowodu z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej

Krok: dopuszczenie dowodu z opinii biegłego / biegłych

Sąd może dopuścić dowód z opinii biegłego zarówno na wniosek (reguła), jak i z urzędu w przypadku, gdy do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest posiadanie wiadomości specjalnych.

Krok: czy opinia w przedmiocie objętym wnioskiem została sporządzona wcześniej na potrzeby innej sprawy?

Obecnie obowiązujące przepisy procedury cywilnej pozwalają, pod warunkami wskazanymi w art. 2781 k.p.c. na dopuszczenie opinii biegłego, która już została sporządzona na potrzeby innego postępowania. W takim przypadku opinia ta ma moc dowodową opinii biegłego taką samą, jak gdyby została sporządzona przez biegłego także na potrzeby obecnego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?