Musiał Krzysztof J., Dochód będący podstawą ustalania zaliczek u pracowników

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Dochód będący podstawą ustalania zaliczek u pracowników

Dochód będący podstawą ustalania zaliczek u pracowników

Dochód będący podstawą ustalania zaliczek u pracowników

W przypadku pracowników dochodzi do dość ciekawej sytuacji. Mamy bowiem do czynienia z kumulacją przychodów z dwóch całkowicie odrębnych źródeł przychodów - stosunku pracy i innych źródeł (najczęściej zasiłków). Podstawą opodatkowania (naliczenia zaliczek) jest suma świadczeń wypłaconych w danym miesiącu.

Dochód będący podstawą ustalania zaliczek u pracowników płatnik płatnik składki na ubezpieczenia społeczne dochód naliczenie podatku (zaliczki) źródło przychodów wypłata świadczeń na rzecz pracowników (!) świadczenia ze  stosunku pracy inne źródła suma przychodów koszty uzyskania

Krok: wypłata świadczeń na rzecz pracowników

Podatek dochodowy opłaca się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania. Warunkiem koniecznym opodatkowania jest zatem uzyskanie przychodu.

Przychodem jest przysporzenie majątkowe, czyli - nawiązując do terminologii rachunkowej - wzrost aktywów podatnika (np. otrzymane wynagrodzenie lub otrzymane świadczenia rzeczowe) lub spadek pasywów (np. zwolnienie z długu).

Według ogólnej definicji przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zob. procedura Moment powstania przychodu w PIT - zasady ogólne.

Krok: źródło przychodów

W przypadku stosunku pracy przewidziana została unikalna konstrukcja polegająca na kumulacji przychodów z dwóch odrębnych źródeł.