Cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy - OpenLEX

Giżejowska Alina, Cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 6 listopada 2019 r.
Autorzy:

Cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

Cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

Cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

Cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zwrot pisma badanie formalne pisma usuwanie braków formalnych pisma badanie dopuszczalności cofnięcia nadanie sprawie dalszego biegu orzeczenie, że nakaz pozostaje w mocy pozwany pozwany cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty w piśmie procesowym cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty ustnie niedopuszczalne dopuszczalne nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty w piśmie procesowym

Dopuszczalne jest również częściowe cofnięcie zarzutów.

Krok: cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty ustnie

Dopuszczalne jest również częściowe cofnięcie zarzutów.