Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Badanie możliwości odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt

Badanie możliwości odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt

Badanie możliwości odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt

Krok: stwierdzenie zniszczenia lub zaginięcia akt

W przypadku stwierdzenia zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy postępowania karnego przepisy k.p.k. przewidują konieczność ich odtworzenia. Postępowanie to ma charakter wpadkowy i może wystąpić zarówno w toku trwającego postępowania karnego, jak i już po jego prawomocnym zakończeniu. Bez znaczenia pozostaje przyczyna, dla której zniszczenie lub zaginięcie akt miało miejsce. Może być ono wynikiem tak zdarzenia losowego (np. powódź albo pożar), jak i czynu przestępnego (np. celowe zniszczenie po uprzedniej kradzieży akt).

Krok: czy zaginione akta dotyczą sprawy na etapie postępowania sądowego?

Artykuł 160 § 1 k.p.k. reguluje właściwość organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury odtworzenia akt. Jeżeli odtworzenie akt dotyczy sprawy na etapie postępowania sądowego, właściwym do odtworzenia sprawy jest sąd. W takiej sytuacji odtwarza on także akta postępowania przygotowawczego. Natomiast w sytuacji, gdy postępowanie zakończyło się na etapie postępowania przygotowawczego lub gdy jeszcze postępowanie przygotowawcze trwa, właściwym do odtworzenia akt jest prokurator (art. 160 § 4 k.p.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?