undefinedZasady formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zasady formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego.

Dokonując opisu przedmiotu zamówienia należy kierować się przepisem art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177. z późn. zm.). Ponadto wskazać należy, że:

1.

Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ma przede wszystkim pozwalać na dokonanie zakupu zgodnego z obiektywnymi potrzebami zamawiającego, gwarantować uczciwą konkurencję pomiędzy dostawcami, co nie musi być równoznaczne ze sformułowaniem wymagań w sposób pozwalający na spełnienie wymagań technicznych wszystkim podmiotom działającym w danej branży.

2.

Zamawiający ma prawo do takiego sformułowania swych wymagań, by mógł wybrać ofertę najlepiej odpowiadającą jego, często specyficznym potrzebom. Nie musi to wcale oznaczać, że wybrana przez jednego zamawiającego oferta będzie równie korzystna dla innych zamawiających.

3.

Określenie wymagań na sprzęt komputerowy przez określenie minimalnych parametrów technicznych takich jak wielkość pamięci RAM, wielkość pamięci podręcznej, szybkość dysków itp. - nie stoi w sprzeczności z wymaganiami wynikającymi z art. 29 ustawy - Prawo zamówień publicznych - nie może być zatem traktowane jako ograniczenie konkurencji, o ile zamawiający potrafi uzasadnić, że właśnie takie minimalne parametry są niezbędne, by sprostać jego obiektywnym potrzebom.

4.

W pewnych sytuacjach, może być uzasadnione określenie wydajności zamawianych komputerów przez podanie wyników testów (benchmarks). Decydując się na wykorzystanie testów, należy stosować testy ogólnie dostępne i dobrze zdefiniowane. Należy przy tym jednak zawsze brać pod uwagę techniczna możliwość przeprowadzenia takich testów, ich właściwy wybór, jak również koszt przeprowadzenia badań.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględniając sugestie Komisji Europejskiej oraz własne doświadczenia rekomenduje następujący zapis specyfikacji komputera:

1.

Opis typu:

- przenośny,

- w obudowie leżącej,

- w obudowie stojącej,

- w obudowie stojąco-leżącej,

- w obudowie mini;

2.

Opis zastosowania:

- standardowe aplikacje biurowe,

- na potrzeby edukacyjne,

- serwer aplikacji,

- dostęp do Internetu,

- stacja przetwarzania graficznego;

- terminal sieciowy.

3.

Opis typu mikroprocesora:

- x86,

- inny niż x86,

- dowolny;

4.

Opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe (benchmarks):

- wskazanie liczby punktów w wybranym teście z podaniem nazwy testu.

Przyjmując koncepcje zastosowania wyników benchmarks do wyboru grupy komputerów, spośród których mogą być wybrane komputery według kryterium najniższej ceny, MSWiA rekomenduje następujące wymagania:

- w każdym z SIWZ-ów powinno się umieszczać co najmniej dwa różne benchmarks z kryterium wartości "nie mniej niż" oraz traktować je jako alternatywne w selekcji przedmiotu zamówienia.

- w stosunku do komputerów typu PC zaleca się stosowanie benchmarks aplikacyjnych w większym stopniu niż syntetycznych.

W określeniu dodatkowych wymagań dopuszczalne jest umieszczenie następujących wymagań:

Wymagania na elementy składowe:

- RAM, HDD, sloty, rodzaj szyny,

- wymagania graficzne (karty graficzne),

- we/wy, urządzenia we/wy, FDD, DVD, CD-ROM,

- mikrofon, głośniki, karty video, tuner TV, etc.

Wymagania funkcjonalne:

- głośność, temperatura,

- czas życia baterii,

- rodzaj obudowy;

Wymagania eksploatacyjne:

- okres gwarancji,

- czas reakcji serwisu.

Podczas przygotowania opisu parametrów technicznych sprzętu komputerowego nie jest, co do zasady, możliwe:

- odniesienie tylko do konkretnego producenta lub konkretnych producentów,

- odniesienie do mikroprocesorów konkretnej marki,

- wskazanie określonej lub minimalnej częstotliwości zegara,

- wymaganie, aby jednostka centralna komputera, płyta główna komputera, monitor, klawiatura, mysz lub jakiekolwiek inne niezależnie pracujące peryferia pochodziły od producenta jednostki centralnej komputera i były oznaczone jego logiem lub też żeby były wyprodukowane i zaprojektowane przez producenta jednostki centralnej komputera,

- wymaganie konkretnych rozmiarów obudów,

- wymagania, aby obudowa oraz jej elementy były demontowane oraz serwisowane bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub,

- wymaganie, aby komputer musiał posiadać lampki kontrolne (diody) służące do sygnalizowania problemów z komputerem,

- wymaganie, aby płyta główna oraz obudowa wykonana była w standardzie BTX,

- wymaganie, aby komputer posiadał dedykowane złącze na płycie głównej służące do zdalnego sterowania zamkiem elektromagnetycznym,

- wymaganie, aby komputer posiadał czytnik kart mikroprocesorowych zintegrowany z BIOSem komputera.

Takie wskazania dopuszczalne są jedynie w sytuacji szczególnej, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą odwołania do norm i standardów technicznych lub poprzez odwołanie do jego wymagań funkcjonalnych, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W każdym takim przypadku na zamawiającym spoczywa obowiązek uzasadnienia odstąpienia od ogólnych zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Opublikowano: www.uzp.gov.pl