WWO/5/2013/RP - Dokumentowanie schorzeń specjalnych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 stycznia 2013 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WWO/5/2013/RP Dokumentowanie schorzeń specjalnych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

W odpowiedzi na pismo 0B0P0N z 20 grudnia 2012 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że stanowisko Funduszu w sprawie dokumentowania schorzeń specjalnych nie zmieniło się i nadal wiążąca w tym zakresie jest informacja na stronie internetowej BON pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-niepelnospraw-/dokumentowanie-szczegolnych-scho/.

Wskazana interpretacja przepisów w zakresie dokumentowania schorzeń specjalnych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne jest - zdaniem Funduszu - nadal aktualna.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl