Ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i... - OpenLEX

undefinedUstalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 listopada 2009 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy.

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.) dopuszcza w art. 6 ust. 2 ustalenie wysokości wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy na poziomie niższym od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak wynagrodzenie to nie może być niższe niż 80 proc. obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy ustaleniu okresu pierwszego roku pracy stosujemy ust. 3 tego artykułu. Wynika z niego, że do okresu pierwszego roku pracy pracownika wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że w celu ustalenia okresu rocznego (12 miesięcy) należy sumować wszystkie okresy (bez względu na przerwy), za które pracownik ma udokumentowane opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne. Nie należy uwzględniać tylko okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2009/266/3