Przesunięcie terminu przypadającego na sobotę.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 grudnia 2011 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Przesunięcie terminu przypadającego na sobotę.

W sytuacji, gdy koniec terminu siedmiodniowego na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada w sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Zatem, jeżeli koniec siedmiodniowego terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada w sobotę, uznaje się, że zaświadczenie lekarskie zostało dostarczone w terminie, jeśli zostało dostarczone w najbliższy następny dzień roboczy i wówczas nie stosuje się obniżenia zasiłku o 25 proc.

Powyższą zasadę stosuje się od dnia ogłoszenia uchwały NSA (I OPS 1/11, niepubl.), tj. od 15 czerwca 2011 r.

Przed dniem 15 czerwca 2011 r. sobota nie była dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy ani dniem równorzędnym z takim dniem. Wykładnia zakładu w tym zakresie była zgodna z przepisami kodeksu pracy, ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 ze zm.) oraz orzecznictwem sądów (m.in.: uchwała SN z 25 kwietnia 2003 r., III CZP 8/03, podjęta w składzie siedmiu sędziów, mająca moc zasady prawnej; wyrok NSA z 30 marca 2006 r., II GSK 401/05).

W związku z tym, że zakład nie popełnił błędu w ustalaniu wysokości zasiłków dla ubezpieczonych, którzy dostarczyli zaświadczenia lekarskie po upływie wymaganego terminu (upływającego w sobotę), nie ma podstaw prawnych, aby zakład dokonywał wypłaty wyrównań zasiłków za okres trzech lat wstecz, przed uchwałą NSA.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2012/32/9