PP8-722-212/94 - Darowizny na cele społeczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 października 1994 r. Ministerstwo Finansów PP8-722-212/94 Darowizny na cele społeczne.

W związku z otrzymywanymi sygnałami dotyczącymi występowania przypadków przewlekłego załatwiania wniosków o wydanie decyzji w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku VAT od darowizn przekazywanych na cele pomocy społecznej lub na cele działalności charytatywnej, uprzejmie proszę o podjęcie działań, które zapewniłyby możliwie szybkie podejmowanie decyzji w tych sprawach.

Dotyczy to zarówno darowizn przekazywanych przez podatników VAT na terenie kraju jak i towarów nadsyłanych jako dary z zagranicy. W tych ostatnich przypadkach od szybkiego załatwiania wniosków zależy sprawne dokonanie odprawy celnej i nieprzetrzymywanie towarów na granicy.

W przypadku darowizn dokonywanych przez podatników w kraju nie stawiam przeszkód, aby z wnioskiem w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku VAT do urzędu skarbowego właściwego dla darczyńcy mógł wystąpić także obdarowany - po uzgodnieniu wniosku z darczyńcą - tak aby darczyńcom możliwie uprościć procedurę związaną ze zwolnieniem od podatku. (...)

Opublikowano: Glosa 1995/8/22