Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 kwietnia 1997 r.
Ministerstwo Finansów
PP7-7253/273/97/JC
Numery ewidencyjne dla rezerwowych kas rejestrujących

W związku z pismem w sprawie kas rejestrujących znak (...) z dnia 26 marca 1997 r. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że rezerwowe kasy rejestrujące stosowane przez podatników zgodnie z art. 29 ust. 2a z dnia 8 stycznia 1993 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50, z późn. zm.) podlegają wszystkim rygorom, które dotyczą kas rejestrujących, a więc również nadawania im numerów ewidencyjnych przez właściwe urzędy skarbowe.

Opublikowano: Pisma MF-DS 1997/39/10