PP4-7616/40/94/306/RS - Odliczenie cła i podatku zapłaconego od komponentów importowanych od podatku należnego od sprzedaży.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 marca 1994 r. Ministerstwo Finansów PP4-7616/40/94/306/RS Odliczenie cła i podatku zapłaconego od komponentów importowanych od podatku należnego od sprzedaży.

W związku z pismem Rafinerii Nafty "G." w G. znak DG/II/7/94 z 25 lutego 1994 r. w sprawie "towarów w drodze" w postaci importowanych paliw zawierających podatek obrotowy, które wystąpiły w rafinerii na dzień 5 lipca 1993 r., oraz decyzją Urzędu Skarbowego w G. nie zezwalającą na odliczenie tego podatku od podatku akcyzowego należnego od sprzedaży paliw silnikowych, wytworzonych z udziałem komponentów importowanych, które na dzień 5 lipca 1993 r. były "towarami w drodze", Ministerstwo Finansów przekazuje poniżej opinię w tej sprawie.

Zgodnie z postanowieniami ust. 2.1 decyzji Ministra Finansów PD 7/93 z 21 kwietnia 1993 r. - zwolnione były od podatku obrotowego obroty ze sprzedaży paliw i olejów silnikowych wytworzonych przy użyciu sprowadzonych z zagranicy komponentów w części odpowiadającej kwocie cła i podatku obrotowego pobranych przez urzędy celne. Decyzja ta obowiązywała do dnia 5 lipca 1993 r.

W obowiązującym od dnia 5 lipca zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. (Mon. Pol. Nr 24, poz. 241) w § 3 ust. 3 pkt 1 utrzymano wyżej wymienioną zasadę odliczania cła i podatku zapłaconego od importowanych komponentów od podatku należnego od sprzedaży w zakresie podatku akcyzowego.

W związku z powyższym, zdaniem Ministerstwa Finansów uniemożliwienie odliczenia cła i podatku od komponentów, które w dniu 5 lipca 1993 r. były "towarami w drodze", w związku z czym nie zostały ujęte w spisie z natury sporządzonym w dniu 5 lipca 1993 r., nie ma uzasadnienia. Spowodowałoby to straty w produkcji paliw i poważny ubytek zysku, co w znacznej mierze pogorszyłoby i tak niezadowalającą sytuację finansową rafinerii.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/4/27