PP3-8213-2299/96/ECz - Zaniechanie ustalania i poboru VAT od sprzedaży samochodów używanych i poreklamacyjnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 stycznia 1997 r. Ministerstwo Finansów PP3-8213-2299/96/ECz Zaniechanie ustalania i poboru VAT od sprzedaży samochodów używanych i poreklamacyjnych.

Uprzejmie informuję, iż zalecenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1996 r. znak PP3-8213-2963/95/ECz w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od sprzedaży samochodów używanych (skupionych od osób fizycznych lub od podmiotów gospodarczych) i samochodów poreklamacyjnych obowiązuje również w 1997 r.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/1/30