PP1-7205-55/97/OP - Stawka podatku za usługi magazynowania rezerw.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 czerwca 1997 r. Ministerstwo Finansów PP1-7205-55/97/OP Stawka podatku za usługi magazynowania rezerw.

W związku z wystąpieniem znak RPop-072-2-152/97 z 14 maja 1997 r. informuję uprzejmie i wyjaśniam, co następuje:

1. Zgodnie z poz. 23 października nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797 z późn. zm.) usługi magazynowania rezerw dla celów obronności i bezpieczeństwa wykonywane na zlecenie objęte są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

2. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404) rezerwami państwowymi są rezerwy surowców, materiałów, paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych, leków i materiałów medycznych oraz artykułów sanitarnych, a także innych wyrobów niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. W związku z powyższym usługi magazynowania rezerw wymienionych w art. 2 cytowanej ustawy z dnia 30 czerwca 1996 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/4/14