PP1-7205-251/95/OP - Zaniechanie ustalania i poboru VAT od wywozu drewna z lasu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 lutego 1995 r. Ministerstwo Finansów PP1-7205-251/95/OP Zaniechanie ustalania i poboru VAT od wywozu drewna z lasu.

W związku z występowaniem w pierwszym okresie stosowania podatku VAT niejasności metodologicznych odnośnie do klasyfikacji usług związanych z wywozem drewna z lasu przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Ministerstwo Finansów wyraża zgodę na wydawanie przez właściwe do spraw rozliczeń z tymi jednostkami urzędy skarbowe decyzji w sprawie zaniechania ustalania i poboru lub umorzenia w tych jednostkach podatku VAT z tytułu świadczenia ww. usług, jak również nie stosowanie sankcji podatkowych związanych z nieprawidłowym stosowaniem VAT za okres od 5 lipca 1993 r. do 31 marca 1994 r., tj. do czasu otrzymania przez Dyrekcję Generalną "Lasów Państwowych z Głównego Urzędu Statystycznego rozszerzonej jednolitej interpretacji dotyczącej klasyfikowania usług wywozu drewna z lasu.

W załączeniu przesyła się pismo Głównego Urzędu Statystycznego z 21 marca 1994 r. znak DSiR-DK-93/94 dotyczące ostatniej, prawidłowej klasyfikacji usług wywozu drewna z lasu.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/2/28