PO 7/D-8051-090/94 - Zwolnienie od opłaty skarbowej czynności cywilnoprawnych z udziałem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 18 marca 1994 r. Ministerstwo Finansów PO 7/D-8051-090/94 Zwolnienie od opłaty skarbowej czynności cywilnoprawnych z udziałem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W odpowiedzi na pismo z 25 lutego 1994 r. znak IS-NP-824/28/94 dotyczące opłaty skarbowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

W myśl przepisu art. 26 lit. a ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomości rolnymi Skarbu Państwa o raz o zmianie niektórych ustaw zwolnione są od opłaty skarbowej wszelkie czynności cywilnoprawne z udziałem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Umowa spółki stanowi szczególny typ umowy, w której występować mogą więcej niż dwa podmioty, lecz jednoznaczna treść powołanego przepisu wskazuje, iż wszystkie czynności cywilnoprawne, jeśli jedną ze stron jest Agencja, zwolnione są od opłaty skarbowej.

W związku z tym zarówno w sytuacji, gdy Agencja tworzy sama lub z innymi podmiotami spółkę, jak i gdy wnosi mienie do spółki już istniejącej - czynności takie zwolnione będą od opłaty skarbowej na podstawie art. 26 lit. a ust. 1 powołanej ustawy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/5/14