PO 6/M-861-1400-980/96 - Hipoteka a zobowiązania podatkowe powstałe z mocy prawa lub ustalone w decyzjach konstytutywnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 stycznia 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 6/M-861-1400-980/96 Hipoteka a zobowiązania podatkowe powstałe z mocy prawa lub ustalone w decyzjach konstytutywnych.

W związku z sygnałami o nieprawidłowym stosowaniu przepisu art. 24 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych przypominam, iż hipoteka ustawowa przysługuje wyłącznie z tytułu zobowiązań podatkowych ustalonych w decyzjach na podstawie art. 5 ust. 1 powyższej ustawy.

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych powstałych z mocy prawa na nieruchomościach dłużników powinno natomiast następować przez ustanawianie na tych nieruchomościach hipotek przymusowych.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/4/3