PO 5/2-11911-02482/95 - Rekompensata za skreślenie z listy osób oczekujących na mieszkanie spółdzielcze.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 kwietnia 1996 r. Ministerstwo Finansów PO 5/2-11911-02482/95 Rekompensata za skreślenie z listy osób oczekujących na mieszkanie spółdzielcze.

W związku z wystąpieniem z dnia 7 grudnia 1995 r. uprzejmie informuję:

Zgodnie z postanowieniem art. 26 ust. 1 pkt 5, 5a i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym na cele mieszkaniowe podatnika. Jednocześnie w świetle art. 26 ust. 7 ww. ustawy wydatki na cele mieszkaniowe podlegają odliczeniu, jeżeli dotyczą budynków mieszkalnych położonych w kraju i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Z ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 446 z późn. zm.) wynika, iż wypłacona na podstawie tej ustawy rekompensata pieniężna stanowi zwrot nakładów poniesionych na realizację celów mieszkaniowych.

A zatem, pomniejszenie kwoty podlegającej odliczeniu - wynikające z art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - może być dokonane w roku podatkowym, w którym podatnik otrzymuje rekompensatę i jednocześnie dokonuje odliczeń z tytułu wydatków na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5, 5a i 6 ww. ustawy.

Jeżeli wypłata rekompensaty nastąpi w roku podatkowym, w którym podatnik nie ponosi wydatków na cele mieszkaniowe, które podlegałyby odliczeniu, to rekompensata ta jest przychodem z innych źródeł (art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowi formę odszkodowania (wypłacenie rekompensaty powoduje skreślenie kandydata z listy osób oczekujących na mieszkanie).

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/6/12