PO 3-MD-722-767-7259/97 - Amortyzacja.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 23 grudnia 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 3-MD-722-767-7259/97 Amortyzacja.

Odpowiadając na pismo z 20.10.1997 r., znak 1168/S/97 w zakresie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych (odpisów amortyzacyjnych) w przypadku zakupu kas rejestrujących i zastosowania ulg w podatku od towarów i usług, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko, w tym zakresie, zawarte w piśmie o numerze PO3-MD-722-947/94.

Zastosowanie ulg (odliczeń części kwot wydatkowanych za zakup kas rejestrujących) w podatku od towarów i usług nie wpływa na wartości początkowe kas rejestrujących, od których dokonuje się dla celów podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych (Dz.U. Nr 6, poz. 35 ze zm.).

Powyższe odliczenia od podatku należnego VAT nie będą również stanowiły przychodów dla celów podatku dochodowego.

Opublikowano: M.Podat. 1999/2/55