PLPR.454.168.2021 - Komunikat w sprawie interpretacji przepisu rozporządzenia MZ w sprawie recept

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lipca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia PLPR.454.168.2021 Komunikat w sprawie interpretacji przepisu rozporządzenia MZ w sprawie recept

W sprawie interpretacji przepisu § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r.

W związku z wątpliwościami co do interpretacji obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, Minister Zdrowia wyjaśnia, że w przepisie § 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną polegającą na braku przecinka po słowach "w tym leku recepturowego". Brak ww. przecinka należy traktować jako omyłkę redakcyjną, która jest oczywista w świetle wewnętrznej logiki omawianego przepisu, gdyż przy przyjęciu odmiennej niż zaprezentowana w niniejszym komunikacie interpretacji, nie miałoby żadnego sensu wyodrębnienie spośród wszystkich możliwych leków ich podgrupy w postaci leków recepturowych do stosowania zewnętrznego na skórę.

W konsekwencji drugie z przewidzianych w omawianym przepisie wyłączeń pozwalających na zrealizowanie recepty w przypadku podania częstotliwości stosowania (zamiast sposobu dawkowania podanego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2) należy interpretować w taki sposób, że do zrealizowania recepty, na której przepisano dowolny produkt leczniczy przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę, w tym lek recepturowy przeznczony do takiego stosowania, wystarczające jest podanie na tej recepcie przez osobę wystawiającą częstotliwości stosowania.

Zgodnie z wykładnią celowościową należy przepis ten odczytywać z przecinkiem po słowie "recepturowego" występującym w zacytowanym wyżej fragmencie.

W związku z powyższym jakakolwiek interpretacja inna, niż w której fragment "w tym leku recepturowego" stanowi wtrącenie, jest nieprawidłowa i niezgodna z intencją autorów projektu.

Opublikowano: www.mz.gov.pl