Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 stycznia 2017 r.
Ministerstwo Zdrowia
PLO.461.649.2016.3.BRB.804677
Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie wątpliwości odnośnie przepisów prawa dotyczących ograniczeń w wydawaniu z aptek produktów leczniczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym takich jak pseudoefedryna, desktrometorfan i kodeina

W odpowiedzi na zapytania odnośnie wątpliwości odnośnie przepisów prawa dotyczących ograniczeń w wydawaniu z aptek produktów leczniczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym takich jak pseudoefedryna, dekstrometorfan i kodeina uprzejmie informuję co następuje.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży nie wiąże się z koniecznością przeliczania zawartości czystej substancji psychoaktywnej znajdującej się w danym związku chemicznym. Rozporządzenie to ma ułatwić pracę farmaceuty, który nie musi posiłkować się znajomością masy molowej. Według przepisów rozporządzenia, bez względu na rodzaj soli w jakiej występują kodeina, pseudoefedryna i dekstrometorfan w produktach leczniczych, zawartość tych substancji czynnych w jednorazowo wydawanym opakowaniu nie może przekraczać maksymalnych zawartości tych substancji we wszystkich występujących solach, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów wskazanych w załączniku, czyli 720 mg dla soli pseudoefedryny, 240 mg dla soli kodeiny i 360 mg dla soli dekstrometorfanu, które są przedmiotem jednorazowej sprzedaży. Informacja ta jest zawarta w treści tabeli w załączniku do ww. rozporządzenia.

Opublikowano: www.oiab.com.pl