PB3-5656/722-571/98 - Koszty z tytułu administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 grudnia 1998 r. Ministerstwo Finansów PB3-5656/722-571/98 Koszty z tytułu administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Odpowiadając na pismo (...) Ministerstwo Finansów informuje, mając na uwadze, że:

- pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zobowiązany jest do wyodrębnienia środków Funduszu na odrębnym rachunku bankowym (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

- art. 10 ww. ustawy zobowiązuje pracodawcę do administrowania środkami Funduszu, a tym samym ponosi on określone koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego Funduszu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samego Funduszu w zakładzie pracy,

- na gruncie przepisów ustaw podatkowych do kosztów uzyskania przychodów zaliczana jest również grupa kosztów, którą co prawda trudno jest powiązać z konkretnym przychodem, jednak poniesienie tych kosztów niezbędne jest dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym mają one wpływ na osiągane przez nie przychody,

koszty ponoszone przez zakłady pracy przy prowadzeniu rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią dla tych zakładów koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) oraz od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.).

Opublikowano: S.Podat. 2000/9/20