PB3-3974-IP-722-372/98 - Wartość posiłków spożywanych przez pracowników - z wyjątkiem ekwiwalentów za te posiłki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 sierpnia 1999 r. Ministerstwo Finansów PB3-3974-IP-722-372/98 Wartość posiłków spożywanych przez pracowników - z wyjątkiem ekwiwalentów za te posiłki.

W związku z pismem (...) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że pracodawca (zakład pracy) może organizować posiłki obiadowe dla swoich pracowników. Sposób organizowania żywienia może być różny.

Wydatki ponoszone przez pracodawcę na ten cel są wydatkami ponoszonymi pośrednio na rzecz pracowników. Stosownie zatem do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) - wydatki te u osoby prawnej (pracodawcy) są kosztami uzyskania przychodów.

Jeżeli chodzi natomiast o pracowników (osoby fizyczne), to zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 173 z późn. zm.) zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych została wartość posiłków spożywanych w stołówce prowadzonej przez zakład pracy lub inną wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną na zlecenie zakładu pracy, z wyjątkiem ekwiwalentu za te posiłki.

Za wyspecjalizowaną jednostkę uznaje się gastronomię otwartą, jeżeli będzie prowadziła żywienie pracowników na zlecenie zakładu pracy, w tym również na wykupione bony obiadowe.

Z powyższego zatem wynika, że pracownicy korzystający z bonów obiadowych, nabytych przez pracodawcę, nie są z tego tytułu opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile za otrzymany bon uzyskują faktyczny posiłek, a nie ekwiwalent za ten posiłek.

Opublikowano: S.Podat. 1999/12/17