Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 września 2005 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
OG/005/143/PP2/443/43/2005
Stawka podatku VAT dla wynagrodzenia za prawa autorskie.

"(...) Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) poz. 162 wynagrodzenie za prawa autorskie należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 7%.

W myśl tego przepisu z obniżonej stawki VAT korzystają usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904) wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). A utworami są m.in. utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne do których zalicza się dokumentacje projektowo-kosztorysową.

Ponadto nadmienia się, że usługi polegające na sporządzaniu prac projektowych będą opodatkowane stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22% - zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2005/12/31