Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 marca 2020 r.
Komunikat ws. powierzania przez BGK innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK (realizacja jednego z elementów „Tarczy Antykryzysowej”)
Komisja Nadzoru Finansowego
false

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2020 r. w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, zwanej również PLD, finansowanej z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Decyzja KNF ma związek z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów i była niezbędna do wejścia w życie aneksów do zawartych przez BGK z Bankami Kredytującymi umów portfelowej linii gwarancji de minimis, a tym samym zapewnienia możliwości nieprzerwanego korzystania z gwarancji przez przedsiębiorców z sektora MŚP, na warunkach dostosowanych do obecnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Zgodnie z decyzją Bank Gospodarstwa Krajowego może zwiększyć maksymalną wartość gwarancji de minimis z 60% do 80% kwoty kredytu oraz wydłużyć maksymalny okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego do 39 miesięcy.

Opublikowano: www.knf.gov.pl