Komunikat nr 72 dotyczący zmiany terminu raportowania kwartalnego dla instytucji obowiązanych prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2024 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej Komunikat nr 72 dotyczący zmiany terminu raportowania kwartalnego dla instytucji obowiązanych prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

W nawiązaniu do pisma Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 28 września 2023 r. nr IF6.701.2.2023 skierowanego do instytucji obowiązanych prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych oraz komunikatu GIIF nr 67 z dnia 16 października 2023 r., zamieszczonego na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-67-w-sprawie-wprowadzenia-obowiazku-raportowania-kwartalnego-przez-instytucje-obowiazane-prowadzace-dzialalnosc-w-zakresie-walut-wirtualnych, w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania kwartalnego przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych (dalej "VASP") informujemy, że uległ zmianie termin złożenia przez VASP raportu obejmującego dane za IV kwartał 2023 r.

Nowy termin na złożenie raportu przez VASP, obejmującego dane za IV kwartał 2023 r.: od 8 stycznia 2024 r. (data udostępnienia w Systemie Informatycznym GIIF, formularza do przekazywania raportów) do 22 stycznia 2024 r. (data zakończenia przekazywania raportów za IV kwartał 2023 r.)

Pozostałe zasady z pisma Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 28 września 2023 r. nr IF6.701.2.2023 dotyczące raportowania przez VASP pozostają bez zmian (w szczególności daty raportowania w kolejnych kwartałach).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl