undefinedKomunikat nr 56 w sprawie zmian w sposobie raportowania informacji o czynnościach notarialnych przekazywanych do GIIF i Szefa KAS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 lutego 2023 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej Komunikat nr 56 w sprawie zmian w sposobie raportowania informacji o czynnościach notarialnych przekazywanych do GIIF i Szefa KAS

W nawiązaniu do Komunikatu nr 51 (https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-51-w-sprawie-raportowania-informacji-przez-notariuszy-do-giif-i-szefa-kas) informujemy, że wprowadzono następujące zmiany w sposobie raportowania informacji o czynnościach notarialnych:

1.

w strukturze logicznej schemy dotyczącej informacji o czynnościach notarialnych przekazywanej za pośrednictwem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

* kod pocztowy w adresie przedmiotu transakcji będzie teraz polem nieobowiązkowym,

* dodano obowiązkowy atrybut o odpłatności transakcji, należy wskazać czy transakcja jest odpłatna czy nieodpłatna,

* atrybut 'dlaGIIF', wskazujący czy dana informacja jest raportowana tylko do Szefa KAS, czy również do GIIF - będzie teraz atrybutem obowiązkowym do wypełnienia,

* w przypadku wyboru typu przedmiotu "inne", konieczne będzie uzupełnienie pola z opisem typu przedmiotu - jednocześnie przypominamy, że wartość "inne" służy do określenia typu przedmiotu tylko w sytuacji, gdy pozostałe dostępne typy nie opisują prawidłowo przedmiotu transakcji.

2.

w strukturze logicznej schemy dotyczącej informacji o czynności notarialnej, której równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej:

* kod pocztowy w adresie przedmiotu transakcji będzie teraz polem nieobowiązkowym,

* dodano obowiązkowy atrybut o odpłatności transakcji, należy wskazać czy transakcja jest odpłatna czy nieodpłatna.

Nowe wzory obowiązują od 20 lutego 2023 r. i są opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych:

* wzór informacji o czynnościach notarialnych przekazywanej za pośrednictwem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod numerem: 2023/02/10/12136

* wzór informacji o czynności notarialnej, której równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej pod numerem: 2023/02/10/12137

Nowe wzory - schem XSD oraz zaktualizowany opis pól, dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/raportowanie-transakcji-giif.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl